<

Летни инфекции

Балансираната микробиота е първата защита на организма при среща с патогени. Пробиотичният бактерий L. reuteri Protectis произвежда антимикробни вещества като млечна, оцетна киселина и ройтерин. В допълнение, L. reuteri Protectis се конкурира с патогените за местата на захващане и прикрепване към мукозата.

В случаите на остра диария се наблюдава дисбаланс между секрецията и резорбцията на течности и хранителни вещества в стомашно-чревния тракт, който може да бъде предизвикан от различни причини. Диарията може да бъде вирусна, бактериална, психосоматична или от други причини. Симптомите рядко продължават повече от 14 дни. Случаите на диария могат да бъдат леки и да нямат вредно въздействие върху организма. Умерената диария е свързана с ограничения в ежедневните дейности. В някои случаи диарията може да бъде тежка и да доведе до по-сериозни и трайни увреждания за организма. Според насоките за терапия,  симптоматичното лечение трябва да има предимство при диария. Типичните курсове на лечение включват прием на течности и електролити, медицински консултации относно диетата и храненето, поддържане на по-добра хигиена. Ако е необходимо, лекуващият лекар може да предпише антидиарийни средства, антиеметици и пробиотици. Важно е да се избягва недостига на течности и електролити.

Рандомизирано, двойно сляпо, плацебо контролирано проучване на Pedro Gutierrez-Castrellon показва, че Lactobacillus reuteri Protectis значително намалява честотата и продължителността на диаричните епизоди, както по време на приема (3 месеца по 1 табл.), така  и през периода на проследяване (3 месеца). Освен това, броят на посещенията при лекар, употребата на антибиотици, отсъствията от детските и учебни заведения, и отсъствията на родителите от работа са били значително намалени в групата с Lactobacillus reuteri.

Проспективно, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване на Shornikova et al. (1997), проведено с 40 деца на възраст 6-36 месеца с водниста диария показва, че на втория ден от терапията с BioGaia® (L.reuteri Protectis) 74% от пациентите показват подобрение и вече нямат водниста диария. Проучването показва също, че повръщането сред пациентите спира след първия ден, докато в групата на плацебо симптомът продължава  до шестия ден.

В Ботсвана, Pernica et al. (2017) изследва ефекта на L. reuteri Protectis върху 71 деца на възраст 2-60 месеца, страдащи от диария. Заключението е, че L. reuteri Protectis оказва положително влияние както върху продължителността на диарията, така и върху появата на повтаряща се диария.

Острият гастроентерит (AGE) се проявява като възпаление на стомашно-чревния тракт, засягащо стомашната лигавица, както и тази на тънките черва. Общите симптоми са течни изпражнения и/ или увеличаване на честотата на евакуациите (≥ 3 за 24 часа), с или без треска или повръщане. Причините за AGE включват редица вируси, бактерии и паразити. Вирусите остават най-честата причина, а ротавирусът е най-важният вирусен патоген в световен мащаб. До 5 годишна възраст  всички деца, независимо от родината си, са имали ротавирусна инфекция.

Няколко проучвания с L. reuteri Protectis като допълнение към рехидратацията в лечението на AGE, са показали значително по-малко повръщане, намалена продължителност и тежест на остра диария. Колкото по-рано се започне лечение с пробиотици, толкова по-бързо е възстановяването. В допълнение, скорошно проучване показа, че L. reuteri Protectis значително намалява честотата на повтаряща се диария. Освен това, полезните ефекти на L. reuteri Protectis при AGE са посочени в неотдавнашен метаанализ, и BioGaia® e посочен от ESPGHAN* като един от малкото пробиотици, които имат положителен ефект при лечение на AGE:

  • 73% намалява броят на пациентите с водниста диария на втория ден след прием на BioGaia®.
  • 83% по-малко пациенти с повръщане на втория ден след прием на BioGaia®.
  • 93% по-нисък риск от повтаряща се диария при прием на BioGaia®.

<

Летни инфекции

Балансираната микробиота е първата защита на организма при среща с патогени. Пробиотичният бактерий L. reuteri Protectis произвежда антимикробни вещества като млечна, оцетна киселина и ройтерин. В допълнение, L. reuteri Protectis се конкурира с патогените за местата на захващане и прикрепване към мукозата.

В случаите на остра диария се наблюдава дисбаланс между секрецията и резорбцията на течности и хранителни вещества в стомашно-чревния тракт, който може да бъде предизвикан от различни причини. Диарията може да бъде вирусна, бактериална, психосоматична или от други причини. Симптомите рядко продължават повече от 14 дни. Случаите на диария могат да бъдат леки и да нямат вредно въздействие върху организма. Умерената диария е свързана с ограничения в ежедневните дейности. В някои случаи диарията може да бъде тежка и да доведе до по-сериозни и трайни увреждания за организма. Според насоките за терапия,  симптоматичното лечение трябва да има предимство при диария. Типичните курсове на лечение включват прием на течности и електролити, медицински консултации относно диетата и храненето, поддържане на по-добра хигиена. Ако е необходимо, лекуващият лекар може да предпише антидиарийни средства, антиеметици и пробиотици. Важно е да се избягва недостига на течности и електролити.

Рандомизирано, двойно сляпо, плацебо контролирано проучване на Pedro Gutierrez-Castrellon показва, че Lactobacillus reuteri Protectis значително намалява честотата и продължителността на диаричните епизоди, както по време на приема (3 месеца по 1 табл.), така  и през периода на проследяване (3 месеца). Освен това, броят на посещенията при лекар, употребата на антибиотици, отсъствията от детските и учебни заведения, и отсъствията на родителите от работа са били значително намалени в групата с Lactobacillus reuteri.

Проспективно, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване на Shornikova et al. (1997), проведено с 40 деца на възраст 6-36 месеца с водниста диария показва, че на втория ден от терапията с BioGaia® (L.reuteri Protectis) 74% от пациентите показват подобрение и вече нямат водниста диария. Проучването показва също, че повръщането сред пациентите спира след първия ден, докато в групата на плацебо симптомът продължава  до шестия ден.

В Ботсвана, Pernica et al. (2017) изследва ефекта на L. reuteri Protectis върху 71 деца на възраст 2-60 месеца, страдащи от диария. Заключението е, че L. reuteri Protectis оказва положително влияние както върху продължителността на диарията, така и върху появата на повтаряща се диария.

Острият гастроентерит (AGE) се проявява като възпаление на стомашно-чревния тракт, засягащо стомашната лигавица, както и тази на тънките черва. Общите симптоми са течни изпражнения и/ или увеличаване на честотата на евакуациите (≥ 3 за 24 часа), с или без треска или повръщане. Причините за AGE включват редица вируси, бактерии и паразити. Вирусите остават най-честата причина, а ротавирусът е най-важният вирусен патоген в световен мащаб. До 5 годишна възраст  всички деца, независимо от родината си, са имали ротавирусна инфекция.

Няколко проучвания с L. reuteri Protectis като допълнение към рехидратацията в лечението на AGE, са показали значително по-малко повръщане, намалена продължителност и тежест на остра диария. Колкото по-рано се започне лечение с пробиотици, толкова по-бързо е възстановяването. В допълнение, скорошно проучване показа, че L. reuteri Protectis значително намалява честотата на повтаряща се диария. Освен това, полезните ефекти на L. reuteri Protectis при AGE са посочени в неотдавнашен метаанализ, и BioGaia® e посочен от ESPGHAN* като един от малкото пробиотици, които имат положителен ефект при лечение на AGE:

  • 73% намалява броят на пациентите с водниста диария на втория ден след прием на BioGaia®.
  • 83% по-малко пациенти с повръщане на втория ден след прием на BioGaia®.
  • 93% по-нисък риск от повтаряща се диария при прием на BioGaia®.