Две системи, работещи ръка за ръка

Нашата имунна система е една от най-комплексните системи в нашия организъм и е специализирана да ни защитава. Може да бъде разделена на два коопериращи си защитни механизма, които са свързани помежду си по различни начини.

Неспецифичната имунна система не се бори със специфични агенти и няма имунологична памет, но предлага по-обща защита. От друга страна специфичната имунна система се развива през годините, съхранявайки знанията си за специфични микроби във времето в т.нар. „имунологична памет“.

Неспецифичната имунна система: Бърза и широкообхватна

Ние се раждаме с цялостна защитна система, наречена неспецифична имунна система, също известна като вроден имунитет. Тя работи непрекъснато, за да ни защити срещу много различни външни агенти, с които се срещаме ежедневно.

Тази цялостна система образува първата линия на защита. Тя е изградена от бариери, напр. кожата и мукозните мембрани и клетките на първи отговор, т.нар. естествени убийци NK- клетки, които откриват и разрушават чуждите клетки бързо и безразборно. Неспецифичната имунна система няма имунологична памет и осигурява по-обща защита.

Специфичната имунна система: Адаптивна и целенасочена

Ние също имаме защитна система, която се развива постепенно през годините, тъй като организмът е изложен на потенциални патогени и се учи как да се справи с тях. Тя е известна като специфична имунна система или придобит имунитет.

Т-хелперните клетки и цитотоксичните Т-клетки образуват армия от клетки, тренирани да откриват специфични микроби въз основа на информацията, съхранена в т.нар. „имунологична памет“. Този склад на информация продължава да нараства по време на нашия живот. В случай на нежелано влияние се стартира имунният отговор – тези имунни клетки се опитват да се справят с причинителя.

Ролята на витамин D

За разлика от другите витамини, организмът сам може да произвежда Витамин D. Поради тази причина, той не се държи като повечето витамини в нашия организъм, а повече като хормон – субстанция пратеник, която регулира важни физиологични процеси.

Прочетете повече