<

Отговаря ли BioGaia® на критериите за идеален пробиотик?

Как да изберете правилния пробиотик? Критерии за "идеален" пробиотик? Не всички пробиотици са "идеални"...

Пробиотик: Живи организми, които приложени в адекватни количества предоставят полза за здравето на гостоприемника.

 

 

Пробиотикът да бъде подкрепен от научни доказателства

Бъдете готови да потърсите подробна информация в мрежата. Проверете за научните данни на BioGaia® на www.biogaia.bg

Пробиотикът трябва да осигурява ефективна доза

В клиничните проучвания за крайния продукт се определя „ефективната доза“. За BioGaia® тя е 108 CFU (колония формиращи единици) или 100 милиона живи микроорганизми.

Пробиотикът трябва да осигурява ползите, от които се нуждаете

Различните пробиотични щамове носят различни ползи. Изберете такъв, за който има научни доказателства. L. reuteri Protectis DSM 17938 (BioGaia®) е най-добре проучения млечно-кисел бактерий, който ще Ви осигури добро стомашно-чревно здраве

Пробиотикът трябва да е безопасен

С BioGaia® са направени повече от 20 клинични проучвания за оценка на безопасността при бременни жени, новородени, деца и възрастни. До 2019 г., в световен мащаб, са продадени повече от 11 милиарда дози на L. reuteri Protectis DSM 17938 (BioGaia®).

Продуктът, който избирате трябва да бъде правилно етикетиран

  1. Име на използвания бактерий - род, вид, щам. За BioGaia® това е Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938.
  2. CFU (колония формиращи единици) - Това число казва колко живи микроорганизми има във всяка доза до изтичане срока на годност на продукта, а не само в момента на производство. За BioGaia® това число е 108 CFU.
  3. Препоръчителна дневна доза. Дава информация колко от продукта да приемете, за да постигнете търсената полза. За BioGaia® препоръчителната дневна доза е 1 таблетка, 1 капсула или 5 капки.
  4. Правилни условия за съхранение. BioGaia® се съхранява при стайна температура под 25°C.
  5. Информация за фирмата производител

<

Отговаря ли BioGaia® на критериите за идеален пробиотик?

Как да изберете правилния пробиотик? Критерии за "идеален" пробиотик? Не всички пробиотици са "идеални"...

Пробиотик: Живи организми, които приложени в адекватни количества предоставят полза за здравето на гостоприемника.

 

 

Пробиотикът да бъде подкрепен от научни доказателства

Бъдете готови да потърсите подробна информация в мрежата. Проверете за научните данни на BioGaia® на www.biogaia.bg

Пробиотикът трябва да осигурява ефективна доза

В клиничните проучвания за крайния продукт се определя „ефективната доза“. За BioGaia® тя е 108 CFU (колония формиращи единици) или 100 милиона живи микроорганизми.

Пробиотикът трябва да осигурява ползите, от които се нуждаете

Различните пробиотични щамове носят различни ползи. Изберете такъв, за който има научни доказателства. L. reuteri Protectis DSM 17938 (BioGaia®) е най-добре проучения млечно-кисел бактерий, който ще Ви осигури добро стомашно-чревно здраве

Пробиотикът трябва да е безопасен

С BioGaia® са направени повече от 20 клинични проучвания за оценка на безопасността при бременни жени, новородени, деца и възрастни. До 2019 г., в световен мащаб, са продадени повече от 11 милиарда дози на L. reuteri Protectis DSM 17938 (BioGaia®).

Продуктът, който избирате трябва да бъде правилно етикетиран

  1. Име на използвания бактерий - род, вид, щам. За BioGaia® това е Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938.
  2. CFU (колония формиращи единици) - Това число казва колко живи микроорганизми има във всяка доза до изтичане срока на годност на продукта, а не само в момента на производство. За BioGaia® това число е 108 CFU.
  3. Препоръчителна дневна доза. Дава информация колко от продукта да приемете, за да постигнете търсената полза. За BioGaia® препоръчителната дневна доза е 1 таблетка, 1 капсула или 5 капки.
  4. Правилни условия за съхранение. BioGaia® се съхранява при стайна температура под 25°C.
  5. Информация за фирмата производител