Limosilactobacillus reuteri – заложени на еволюционно ниво

Преди около четири милиарда години Земята отбелязва появата на първите форми на живот - бактериите. Оттогава тези едноклетъчни организми “населяват” нашата планета. Причината, поради която са успели да оцелеят толкова дълго време, въпреки драстично променящите се условия като вулканични изригвания и ледникови епохи, е тяхната невероятна способност да се адаптират.

Бактериите, които живеят в  човешкото тяло и върху него, продължават да се развиват едновременно с нас и днес. Проучванията показват, че бактериалният вид Limosilactobacillus reuteri се е развивал едновременно с нас в продължение на милиони години, което му е наложило да се адаптира към своя домакин -  човека за една успешна симбиоза. Limosilactobacillus reuteri също е един от първите бактериални видове, които се появяват естествено в микрофлората на новороденото.

Защо бактерията Limosilactobacillus reuteri е толкова специална?

Конкретният щам на всяка една пробиотична бактерия определя свойствата и начина ѝ на действие.

Следователно, всеки пробиотичен щам е различен. Продуктите BioGaia® съдържат бактерии от вида Limosilactobacillus reuteri от семейство Limosilactobacillus , по-специално щама Limosilactobacillus reuteri Protectis (L. reuteri DSM 17938). Човешкият храносмилателен тракт е естественото местообитание за този щам, което допринася за преживяването и развитието му в тази част на тялото. Limosilactobacillus reuteri Protectis естествено допълва чревната флора.

Безопасността е на първо място – BioGaia® и L. reuteri Protectis

Безопасен ли е L. reuteri Protectis? С една дума: да. През последните години продуктите на BioGaia® бяха тествани за безопасност по време на задълбочени проучвания при преждевременно родени, нормално родени бебета, деца, здрави и имунокомпрометирани възрастни.

L. reuteri Protectis се счита за безопасен, тъй като отговаря на следните критерии: Пробиотикът има човешки произход. Той е определен и класифициран в съответствие с прилаганата таксономия, произведен е при контролирани условия с цел елиминиране на замърсяването, безопасността му е оценена, документирана и не съдържа токсини или трансферируеми, устойчиви на антибиотици гени.

Доказани и тествани от обществото

Разбира се, клиничните проучвания показват, че продуктите на BioGaia® са безопасни (дори при много високи дози, надвишаващи тези, съдържащи се в продуктите на BioGaia®). Но по-важното е, че от 1996 г. до днес, в световен мащаб се приемат повече от половин милиард дневни дози BioGaia®, без да се съобщава за нежелани ефекти. Така, че с гордост можем да кажем, че продуктите на BioGaia® са много безопасни!

Чревно здраве

Бактериите живеят върху кожата ни, в устата и носа, но най-вече в стомашно-чревния ни тракт. Чревният ни тракт играе съществена роля за имунната система на нашия организъм.

Прочетете повече

Важността на бактериите

Бактериите са вид микроорганизми, които са изключително важни за човешкото здраве. Те са първата форма на живот „заселила“ се на земята преди четири милиарда години и все още диктуват условията за нашето съществуване.

Прочетете повече

Lactobacillus reuteri

Продуктите на BioGaia съдържат живи микроби от пробиотичния щам Lactobacillus reuteri. Тъй като е един от най-добре проучваните пробиотици на пазара, той е едновременно ефективен и безопасен.

Прочетете повече